A-record

Wat is een A-record?

Een A-record is een record type binnen het DNS (Domain Name System). Met een A-record kun je een (sub)domein doorverwijzen naar een IP-nummer.

Voorbeeld:
Je wilt www.voorbeelddomein.nl doorverwijzen naar de server met IP-nummer 12.345.647.89 waar jouw site wordt gehost. Hiervoor wordt er in voorbeelddomein.nl een A-record aangemaakt. Met als naam www en de waarde 12.345.647.89