Wildcard

Wat is een wildcard?

Een wildcard of joker wordt meestal weergeven met een asterisk (*). Deze geeft aan dat heer een willekeurig teken of tekenreeks kan staan. In een zoekopdracht geeft het teken aan dat je niet precies weet wat er moet staan. Zo kan een zoekopdracht *kat zijn. Resultaten kunnen er dan als volgt uit zien: knijpkat, boskat, afgekat…