Positieve gezondheid, WEL in Flevoland!

Wie is de opdrachtgever?
Provincie Flevoland, GGD Flevoland, Proscoop, CMO en natuurorganisatie IVN maken zich samen hard voor positieve gezondheid. Doel van de alliantie is om bij inwoners van Flevoland de bewustwording te creëren dat je gezondheid voor een groot deel mentale kracht is. Aandacht voor je gezondheid, je gedrag en regie over je leven kunnen van grote positieve impact zijn op je welzijn. Om deze boodschap over te brengen is intensieve samenwerking nodig: denk aan huisartsen, sportverenigingen, wijk- en werkcoaches, ouderen- en jeugdzorgmedewerkers, vrijwilligers, leraren, bedrijven, belangenverenigingen en beleidsmakers. Centraal in de aanpak staat een nieuw online platform met menselijke, offline achtervang. Op dit platform worden positieve initiatieven bij elkaar gebracht en gestimuleerd. Bovendien moet de vriendelijke website de drempel verlagen voor degenen die steun in de rug nodig hebben, om deze gemakkelijk te vinden.

Wat was de opdracht?
De alliantie klopte aan bij Frappant voor een naam. Naamontwikkeling is een vak apart waarin ons bureau zich al decennia heeft bewezen. Een krachtige naam vinden die het juiste zegt én beklijft is niet eenvoudig. Adviseur Rik: “Dit platform verkoopt geen concreet product. Juist dan is een sterke naam ontzettend belangrijk én lastig te bedenken. Tweede uitdaging is dat Flevoland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Brabant of Friesland, geen specifieke provinciale trots kent. De naam moesten we dus zoeken in het doel van de organisatie.” In de loop van dat proces kwam de vraag voor een logo-ontwerp en een communicatieconcept. Niet onlogisch, gezien het feit dat een totaalconcept altijd beter werkt omdat de onderdelen elkaar versterken. Met oog voor haar lokale verantwoordelijkheid, heeft de alliantie besloten de realisatie van een aantal communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld de website te laten verzorgen door partijen uit Flevoland. De communicatiestrategie wilden ze in datzelfde maatschappelijke kader ontwikkelen in samenwerking met studenten. Het communicatieconcept en de brandstory vormden daarmee onze eindproducten. Voor de lokale partijen en studenten vormen deze de rode draad de ontwikkeling van communicatiemiddelen en de communicatiestrategie.

Wat was de aanpak?
Om de juiste naam te vinden, organiseerde Frappant een gezamenlijke positioneringssessie. Rik: “Doel van zo’n sessie is helder te krijgen wat de opdrachtgever wil betekenen en voor wie. Een paar dagen later legden we de werkgroep drie namen voor, maar ik wist al welke het zou worden. De kracht van eenvoud zou hier de doorslag gaan geven, dat voelde ik.” De werkgroep koos unaniem voor WEL. Rik legt uit: “WEL is een positieve houding. Ik kan het WEL. Samen kunnen we het WEL! Daarbij is deze naam goed lokaal en hyperlokaal in te zetten: Het kan WEL in Dronten. WEL bij Huisartsenpraktijk Biddinghuizen. En WEL is extreem geschikt om in taal en concept toe te passen.”

In een tweede, zogeheten empathy mapping sessie verdiepte de WEL-werkgroep zich onder leiding van Rik in de beleefwereld van de doelgroep. Met de gekozen naam schreef Frappant vervolgens een brandstory, een verhalend manifest waarin een organisatie zich haar naam en strategie eigen maakt en wat dient als een bron voor toekomstige communicatie-uitingen. Om vast te leggen hoe deze uitingen eruit moeten zien en moeten klinken, ontwikkelden we het communicatieconcept, met daarin heldere omschrijvingen en ontwerpen voor beeldtaal, tone-of-voice, briefings voor fotografie en voor de toepassing van het logo en stijlelementen op verschillende communicatiemiddelen.

Intussen gingen de creatieven van Frappant aan de slag met de visuele identiteit. Rik: “De werkgroep had aangegeven een voorkeur te hebben voor blauw en groen. Ze zagen liever geen roze en oranje in het logo. We besloten een stijl te ontwikkelen zónder blauw en groen. We wilden namelijk uit de medische hoek, waar deze kleuren vaak gebruikt worden. Mijn verwachting was dat ik ze enthousiast zou krijgen voor een meer opvallende identiteit die met krachtige kleuren en een eigenwijze stijl bijdraagt aan het platform. Daarmee kunnen we veel meer impact en stopkracht realiseren”.

Een deskundige geeft je niet waar je om vraagt, maar wat je nodig hebt.

Het resultaat
Lorain ontwierp een krachtige, eenvoudige visuele identiteit in warm roze en oranje. 😊 “Ik wist dat ze juist die kleuren niet wilden, maar we kozen eigenwijs. Deze kleuren stralen energie en warmte uit; waarden die perfect passen bij de visie van deze samenwerking. Het logo moest een positieve boost vormen.” Het logo bestaat enkel uit de naam, in een stevig font. Zo maakt het een statement, creëert het stopkracht” legt Lorain uit. Geen details of tierelantijnen dus. Toch is er genoeg te zien. “Ik speelde met de lijnen en vormen van de letters om gelaagdheid te creëren. Waar de lagen over elkaar heen vallen, ontstaat er een nieuwe kleur en een nieuw vlak. Zoals WEL met samenwerking meerwaarde creëert. 1+1=3.” Met het logo ontwierpen we briefpapier, een poster, visitekaartjes, een advertentie en pasten we de stijl toe op een online omgeving. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe visuele identiteit consistent en juist wordt toegepast door iedereen die ermee aan de slag wil, ontwikkelden we een stijlblad waarop de handvatten voor kleur- vorm- en lettertypegebruik worden weergegeven.

Frappant ondersteunde de werkgroep daarna bij de lancering van de naam. Dit organiseerden ze zelf, met een geslaagd evenement. We hielpen met advies omtrent de lancering en de realisatie van presentatiemateriaal en aankleding.

Met deze naam, het logo, de brandstory en het communicatieconcept heeft WEL alles in handen om heldere opdrachten uit te zetten naar de bedrijven die het platform verder helpen uitbouwen tot een succes. Dit was een ontzettend leuk project met bijzonder enthousiaste mensen. Die energie zie je terug in het eindresultaat.

Delen mag!

Terug naar het overzicht